Badania Diagnostyczne

 

Badania Laboratoryjne

Pobieramy badania również w czasie pierwszorazowej wizyty w Poradni. Badania wykonywane z surowicy krwi pobieramy w godzinach pracy Poradni, badania wymagające opracowania wyniku w dniu pobrania, np. morfologia krwi – w godzinach 8.00-10.30.

Badania Laboratoryjne - IgE Specyficzne

Oznaczamy przeciwciała klasy IgE skierowane przeciwko praktycznie wszystkim dostępnym na rynku alergenom, w tym pyłkom traw, zbóż, drzew, chwastów, roztoczom kurzu, zarodnikom grzybów pleśniowych, alergenom zwierzęcym, jadom owadów, składnikom pokarmów i innym.

Badania Laboratoryjne - IgE Specyficzne metoda paskowa

Oznaczenie we krwi stężenia immunoglobuliny E skierowanej przeciwko konkretnym alergenom (IgE specyficzna) wykonuje się w celu określenia, na jakie alergeny pacjent jest uczulony, a więc jest to podstawowe badanie w alergologii. Badanie to można wykonać u wszystkich pacjentów, również u osób przyjmujących leki przeciwalergiczne. Jest to badanie najważniejsze u małych dzieci (do lat 3), u których raczej nie wykonuje się testów skórnych.

Badanie Czynnościowe układu oddechowego

Badania czynnościowe układu oddechowego wykonuje się w celu stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania płuc i oskrzeli, a więc w celu potwierdzenia lub wykluczenia chorób oddechowych.

Testy Naskórkowe

Badanie to jest podstawowym badaniem u osób podejrzanych o uczulenie na czynniki wziewne i pokarmowe. Test wykonuje się na przedramionach lub plecach i polega na nałożeniu kropli poszczególnych alergenów na skórę, delikatnym nakłuciu naskórka i ocenie wyników po 15 minutach. O wyniku dodatnim świadczy świąd, zaczerwienienie i pojawienie się bąbla w miejscu nałożenia alergenu.

Testy Płatkowe

Badanie wykonuje się zazwyczaj przy podejrzeniu o alergię kontaktową. W ofercie mamy zestaw zawierający 28 alergenów, tzw.Europejską Serię Podstawową, która w marcu 2008 roku zastąpiła poprzednie zestawy, w tym tzw. Standard Europejski i jest zgodna z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego.

Testy Donosowe

Testy donosowe polegają na podawaniu na śluzówkę nosa roztworów alergenów. Badanie to jest bardzo czułe i wykonuje się je w celu potwierdzenia alergii, gdy testy skórne nie są jednoznaczne. Wynik badania jest znany w dniu badania.