Konsultacje Specjalistyczne

Prowadzimy konsultacje specjalistyczne na wysokim poziomie merytorycznym. W zakres konsultacji i porady lekarskiej wchodzi badanie lekarskie, zlecenie odpowiednich badań i ustalenie dalszego leczenia i postępowania. 

W Centrum przyjmują lekarze następujących specjalności: 

  • alergolog
  • alergolog dziecięcy
  • pulmonolog
  • pulmonolog dziecięcy

W zakres wykonywanej u nas diagnostyki wchodzą badania laboratoryjne z krwi pacjenta, w tym badania ustalające skłonność do chorób alergicznych (IgE całkowite) i badania ustalające, które alergeny mogą być przyczyną dolegliwości (IgE specyficzne – szeroka gama alergenów). Wykonujemy również testy skórne z alergenami – można u nas wykonać testy z alergenami pokarmowymi lub wziewnymi wybranymi z listy alergenów (pojedyncze alergeny)  lub w zestawie, w skład którego wchodzą alergeny najczęściej wywołujące uczulenia w naszej części Europy (w zestawie – niższa cena za każdy alergen). Oferujemy testy płatkowe niezbędne w diagnostyce alergii kontaktowych. Wykonujemy również inne badania laboratoryjne (proszę szukać w ofercie badań laboratoryjnych i cenniku).

Posiadamy pracownię spirometryczną, w której wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego, które pozwalają na obiektywną ocenę funkcji i sprawności płuc.

Posiadamy punkt pobrań materiałów do badań. Mamy w ofercie bardzo szeroką gamę badań diagnostycznych. Pobranie badań alergologicznych wykonujemy w godzinach pracy Centrum.