Immunoterapia Swoista (odczulanie)


Immunoterapia swoista, potocznie nazywana odczulaniem, ma na celu osiągnięcie tolerancji czynnika, na który pacjent jest uczulony, a więc eliminację bądź zmniejszenie objawów alergicznych.

Metoda ta polega na podawaniu coraz większych dawek alergenu w postaci iniekcji podskórnych, początkowo w odstępach 7-14 dni, a następnie – po osiągnięciu dawki maksymalnej – co 5-6 tygodni.