Badania Kliniczne

W klinice okresowo prowadzone są badania kliniczne.
Obecnie do badań mogą się zgłaszać osoby z podejrzeniem uczulenia na pyłki traw.