Konsultacja specjalistyczna - alergolog, pulmonolog, pediatra.......................................................................................................................................................................................................200

Spirometria – ok. 10 min.................................................................................................................................................................................60 zł

Spirometria z odwracalnością skurczu – ok. 30 min........................................................................................................................................70 zł

Nebulizacja środka leczniczego (salbutamol, budesonid)................................................................................................................................20 zł

Immunoterapia – kwalifikacja do zabiegu i podanie szczepionki......................................................................................................................80zł

Testy skórne (zestaw pokarmowy) – ok. 30 min.....................................................................................................................................200 zł

Testy skórne (zestaw inhalacyjny) – ok. 30 min........................................................................................................................................200 zł

Testy skórne

- pojedynczy alergen + dwa kontrole ....................................................................................................................................................39zł/szt. 

- każdy dodatkowy pojedynczy alergen.................................................................................................................................................13zł/szt.

IgE spec. Polycheck - profil pediatryczny – zestaw 20 alergenów – wynik badania do 7 dni od pobrania krwi.............................................220 zł

IgE spec. Polycheck - profil pediatryczny II – zestaw 20 alergenów – wynik badania do 7 dni od pobrania krwi..........................................220 zł

IgE spec. Polycheck – profil wziewny owady i zwierzęta – zestaw 20 alergenów – wynik badania do 7 dni od pobrania krwi......................220 zł

IgE spec. Polycheck – profil pokarmowy – zestaw 20 alergenów – wynik badania do 7 dni od pobrania krwi...............................................220 zł

IgE spec. Polycheck – profil inhalacyjny – zestaw 30 alergenów – wynik badania do 7 dni od pobrania krwi...............................................260 zł

IgE spec. Polycheck – profil pokarmowy – zestaw 30 alergenów – wynik badania do 7 dni od pobrania krwi...............................................260 zł

Testy płatkowe – Polska Seria Podstawowa POL-1000 – 30 alergenów (w cenie: zakładanie testów – poniedziałki,
dwu- lub trzykrotne odczytanie testów – w środy, czwartki i piątki i wydanie wyniku)................................................................................260 zł

Testy płatkowe – Screening Dentystyczny – 31 alergenów .......................................................................................................................260 zł

Testy płatkowe – 5 metali ............................................................................................................................................................................12

Testy diagnostyczne FABER ...................................................................................................................................................................2000 zł 

Konsultacja telefoniczna - alergolog, pulmonolog, pediatra.........................................................................................................................................................................................................120 zł

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego..........................................................................................................................................................50 zł




Przyjmujemy płatność gotówką oraz kartami płatniczymi i kredytowymi

Honorujemy karty VISA oraz MASTERCARD